Пресметајте го својот индекс на телесна маса

Индексот на телесна маса ( анг. Body max Index, BMI ) е еден од начините да се процени дебелината. Од сите познати индекси, индексот на телесната маса е поврзан со количината на прекумерно масно ткиво во човековото тело, а сето тоа е едноставно да го пресметате или да го прочитате од таблица.
Пресметката на BMI се темели на односот помеѓу телесната тежина и висината на личноста.Пол: Женско Машко
Висина: ... во сантиметри
Тежина: ... во килограми
 

Резултати :
BMI индекс:
Вашата тежина:
Идеална тежина:
Одстапување:
Препорачана тежина: - ... во килограми


Враќање на почетната страна